SPOTKANIE Z PREZYDENTEM MARKIEM BAJDAKIEM

0 Posted by - 29.03.2021 | 21:58 - WYDARZENIA
Drodzy Architekci!
5 marca 2021r. na zaproszenie pana Prezydenta Marka Bajdaka, odbyło się spotkanie z przedstawicielami SARP. Przedstawiliśmy krytyczną ocenę polityki przestrzennej prowadzonej przez ostatnie lata i problemy, o których wspominaliśmy już w “Apelu SARP”.
Co nas najbardziej cieszy, Prezydent zgodził się z nami, że jednym z najpilniejszych zadań jest powołanie funkcji Architekta Miasta, a co za tym idzie określenie kierunków polityki przestrzennej miasta oraz procedur zapewniających właściwy ład przestrzenny.
Następnym krokiem będzie powołanie zespołu, który określi zadania i kompetencje Architekta Miasta.
SARP O/RZESZÓW