DEBATA DOTYCZĄCA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

0 Posted by - 29.03.2021 | 22:02 - WYDARZENIA
Szanowni Architekci!
W dniach 8-9 marca br., z inicjatywy Razem dla Rzeszowa odbyła się debata dotycząca bieżących problemów, zgłaszanych przez stowarzyszenia, ruchy miejskie i rady osiedla z terenu miasta Rzeszowa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klubów Rady Miasta Rzeszowa (RR, PiS, PO) oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa. Wydarzenie było kontynuacją wcześniejszych rozmów i spotkań dotyczących problematyki zagospodarowania przestrzennego i chaosu urbanistycznego w mieście Rzeszowie.
Wszystkie strony jednomyślne przyjęły wnioskowane przez Razem dla Rzeszowa i wypracowane podczas spotkania stanowisko:
▶️ zorganizowanie pierwszego w Rzeszowie referendum lokalnego, połączonego z przedterminowymi wyborami na prezydenta (tematyka to m.in. Rzeszowska Strategia Obywatelska Zrównoważonego Rozwoju)
▶️ powołanie komisji ds. wyjaśnienia mechanizmów decyzyjnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego
▶️ uruchomienie konkursu na zagospodarowanie przestrzenne prawego i lewego brzegu Wisłoka (obecnie “utknął” on w UM)
▶️ zwiększenie uprawnień i znaczenia rad osiedli w procesie decyzyjnym w mieście
▶️ rozważenie przyjęcia Rzeszowskiego Kodeksu Urbanistycznego (Inwestycji)
▶️ postulaty stowarzyszeń prezentowane podczas spotkania zostaną uwzględnione na piśmie, a każdy problem zostanie poddany pogłębionej analizie, następnie trafi do odpowiednich komisji Rady Miasta Rzeszowa
SARP O/RZESZÓW