KONKURS NA DYPLOM ROKU 2021

0 Posted by - 30.03.2021 | 17:55 - KONKURSY

DOROCZNA NAGRODA IM. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO DYPLOM ROKU

Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Zgłaszanie prac do Konkursu jest możliwe bezpośrednio do Komisji Kwalifikacyjnej odpowiedniej dla danego Oddziału SARP.
Uprawnionymi do zgłaszania prac dyplomowych do Konkursu są:
– Promotor,
– Recenzent,
– Dziekan w oparciu o opinie wydziałowych Komisji Dyplomowych,
– Komisja Dyplomowa lub inne powołane przez Dziekana ciała kolegialne, biorące udział w procesie oceny prac dyplomowych, skutkującym nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta,
– Dyplomant samodzielnie, za pisemną zgodą Promotora.

Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2021 na adres mailowy: rzeszow@sarp.org.pl

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie SARP:
http://www.sarp.org.pl/kat/dyplom_roku-nag._im._z._zawistowskiego,34