[WYDARZENIE] KONCEPCJA WISŁOKOSTRADY W TUNELU

0 Posted by - 30.03.2021 | 18:00 - WYDARZENIA
Zapraszamy na wydarzenie!
W ramach uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Kopca Konfederatów Barskich zapraszamy do dyskusji na temat koncepcji przeprowadzenia Wisłokostrady w tunelu jako ostatecznej alternatywy, która jest dla zachowania tej niezwykle cennej części naszej miejskiej rzeki.
Spotkanie jest wynikiem prac związanych z konsultacjami projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kopca Konfederatów z 2019 r.. W roku 2021 miasto przygotowuje się do uchwalenia planu, a także wykupu terenów. Odbyły się także 2 spotkania z SARP Rzeszów oraz konsultacje w ramach porozumienia stowarzyszeń Razem dla Rzeszowa. Celem spotkania jest gruntowne omówienie i prezentacja szczegółów poruszonych na spotkaniach, jak i propozycji złożonych do Ratusza związanych z Planem Kopca, jak i koncepcją przeprowadzenia połączenia ulicy Rejtana z Ciepłowniczą w tunelu odkrywkowym w celu ochrony krajobrazu naturalnego, postindustrialnego oraz zabytków na terenie rekreacyjnym przyszłego, największego parku nadrzecznego w mieście Rzeszowie.
https://www.facebook.com/events/279219097132380