REJESTRACJA: PODKARPACKI PRZEGLĄD ARCHITEKTURY 2000- 2022

0 Posted by - 13.02.2022 | 19:02 - KONKURSY, PATRONATY

Podkarpacka Okręgowa Izba Architektów oraz SARP Oddział Rzeszów
zaprasza do wzięcia udziału w wystawie.

Podkarpacki Przegląd Architektury 2000-2022

W zamyśle organizatorów wystawa ma mieć formułę otwartą i dawać możliwość autorskiej wypowiedzi jej uczestnikom. Dlatego prezentacje nie będą podlegać wstępnej ocenie ani preselekcji. Dobór prezentowanych projektów pozostanie w gestii uczestników. Będą oni mogli przedstawić zarówno projekty zrealizowane jak również prace studialne, koncepcje konkursowe i projekty z różnych przyczyn niepowstałe minionych 22 latach istnienia Samorządu Zawodowego Architektów w Polsce. Każdy z uczestników będzie mógł przygotować jedną lub dwie plansze według przygotowanych przez organizatora szablonów. Na pojedynczej planszy (70cm x 200cm) będzie można zamieścić od jednego do czterech projektów. Szablony zostaną zamieszczone na stronach internetowych SARP i PKOIA.

REJESTRACJA:

Na zgłoszenia czekamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2022 na załączonym na końcu wpisu formularzu.

ODDANIE PRAC:

Wykonane według proponowanych szablonów prezentacje uczestnicy będą mieli za zadanie dostarczyć w formacie .PDF (rozdzielczość min. 300 DPI) wraz z potwierdzeniem wpłaty za deklarowaną ilość plansz. Dodatkowo na płycie należy umieścić materiały wykorzystane w prezentacji na planszach pliki w wersjach edytowalnych plików tekstowych w formacie .DOC i graficznych w formacie .TIF, .JPG, .PDF. Pliki dostępne są na dysku:

https://drive.google.com/drive/folders/1_qottJhyvlLqqmrb3L9jszCQO_jiJLvE?usp=sharing

Nieprzekraczalny termin złożenia do 27 maja 2022 (godzina 16.00) na adres e-mail biura PKOIA ( podkarpacka@izbaarchitektow.pl )  z dopiskiem „PPA 2022 Imię i nazwisko” lub bezpośrednio do siedziby biura PKOIA i SARP na nośniku CD (Rynek 8, 35-064 Rzeszów). Koszt wydruku pojedynczej planszy jest pokrywany przez uczestnika i wynosi 250 zł za każdą zgłaszaną planszę. Wydruki plansz zorganizowane zostaną przez biuro PKOIA.

Numer konta PKOIA do wpłat:
20 1020 4391 0000 6202 0002 7334

z tytułem  „PPA 2022 – Imię i nazwisko” w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2022 (godzina 16.00).

Wystawa zostanie zaprezentowana w siedzibie PKOIA i SARP O.Rzeszów oraz podczas okolicznościowych uroczystości, gdzie zostaną wręczone wyróżnienia. O terminie wystaw będziemy informowali uczestników w odrębnych wiadomościach. W późniejszym czasie z wystawy zostanie również przygotowana publikacja książkowa.

Opracowanie:

– Marek Chrobak, członek Rady PKOIA, członek Kolegium Sędziów
Konkursowych SARP o. Rzeszów, (tel.kont.509 411 042)
– Renata Święcińska, przewodnicząca PKOIA
– Piotr Rzeźwicki, prezes SARP O.Rzeszów