PREZENTACJA PRAC KONKURSOWYCH NA OPRACOWANIE KONCEPCJI NOWEGO KOMPLEKSU PODKARPACKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W RZESZOWIE – KONKURS SARP NR 1014 – I NAGRODA

0 Posted by - 16.02.2022 | 21:34 - KONKURSY, PATRONATY

Szanowny Architekci!

Przedstawiamy zwycięską pracę w konkursie na opracowanie koncepcji nowego kompleksu Podkarpackeigo Centrum Zdrowia Dziecka w Rzeszowie – konkurs SARP nr 1014.

I NAGRODA

Uczestnik konkursu:

Tektura, Barbara Kozielewska

Rozbrat 44 A, 00-419 Warszawa

 

Jeszcze raz wielkie gratulacje dla zwycięzców!

 

Uzasadnienie jury:

“a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania

Praca konkursowa wykonana na wysokim poziomie w zakresie formy architektonicznej i funkcji oraz urbanistyki. Założenie kompleksu wpisane w sposób czytelny w istniejący układ obiektów Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Zaprojektowany kompleks posiada zwartą i kompaktową bryłę o niewielkiej liczbie kondygnacji z dużymi wewnętrznymi patiami w formie zielonych ogrodów. Artykulacja elewacji w układzie horyzontalnym z pionowymi elementami rastra o odpowiedniej głębokości pomiędzy przeszkleniami co przyczynia się do ograniczenia bezpośredniego nasłonecznienia pomieszczeń. Wyraźnie zapraszające zaznaczone poprzez cofnięte i przeszklone wejście do obiektu ma kontynuację wewnątrz budynku po przeciwnej stronie holu w formie zielonego patia. Wartością dodaną są dodatkowe „małe zielone patia” zlokalizowane w obrębie każdej jednostki organizacyjnej kliniki. Obsługa komunikacyjna obiektu rozwiązana we właściwy sposób dający duże możliwości segregacji różnego ruchu samochodowego i dostępu oraz możliwości szybkiego dojazdu z każdej strony obiektu (np. SOR, dostawy, ruch pacjentów) wraz z dodatkowym dojazdem od strony ulicy Litewskiej. Zapewniona została wskazana liczba miejsc postojowych w formie zespołów parkingów otwartych i modułowego garażu wielopoziomowego. Ruch samochodowy zaplecza technicznego i karetek zlokalizowany został od strony „wewnętrznej” kliniki (od północy projektowanego obiektu).
W bezpośrednim sąsiedztwie zostały zaprojektowane tereny zielone – bezpośrednio przed budynkiem od strony południowej oraz uzupełniające od strony północnej obiektu. Powiązanie projektowanego centrum z istniejącymi budynkami kliniki zostało zorganizowane poprzez przewiązki (łączniki). Lądowisko dla śmigłowców ratowniczych zlokalizowane na dachu projektowanego obiektu mające bezpośrednie połączenie w obiekcie z projektowanym Sor-em i z Sor-em istniejącym poprzez bezkolizyjne łączniki (przewiązki).

b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa nowego budynku szpitala

Funkcja rozwiązana w sposób prawidłowy, ze zwróceniem uwagi na „szybką” i jak najkrótszą komunikację poziomą –powiązanie na danej kondygnacji właściwych funkcji. Przestrzeń wewnętrzna dobrze powiązana z zewnętrzną. Doświetlenie pomieszczeń prawidłowe w tym poprzez zielone patia. Kondygnacja techniczna – pomiędzy parterem i piętrem daje duże możliwości zmiany i rozwoju obsługi technicznej pomieszczeń. Zielone duże i małe patia dają możliwość kontaktu z przestrzenią
zewnętrzną. Komunikacja wewnętrzna w obiekcie zorganizowana jest w sposób czytelny z rozdziałem na ruch pacjentów na łóżkach, logistyki i personelu oraz na ruch odwiedzających I pacjentów
ambulatoryjnych. Kompleks o wysokości 3 kondygnacji pozwala na ograniczenie problematycznego ruchu pionowego, a wykorzystanie w sposób mądry powiązań funkcjonalnych i technologicznych w obrębie jednej kondygnacji. Zadana powierzchnia netto budynku głównego jest przekroczona o około 10% (+). Powierzchnia netto budynku głównego podana w opisie pracy to 22 093m2.

c) Jakość zaproponowanych pomieszczeń nowego budynku szpitala w kontekście ich funkcjonalności

Pomieszczenia kształtne rozplanowane w obrębie danych grup funkcjonalnych z przejrzystymi ciągami komunikacyjnymi. Możliwość zmiany wielkości jednostek organizacyjnych. Doświetlenie pomieszczeń prawidłowe w tym poprzez patia. W projekcie zaproponowano „kondygnację techniczną” pomiędzy kondygnacją parteru i piętra I umożliwiający prowadzenie instalacji (mediów) w sposób bezkolizyjny przez strukturę budynku. Układ konstrukcyjny planowanego kompleksu i dostęp do światła zewnętrznego daje elastyczne możliwości kształtowania funkcji i powiązań technologicznych co przy dalszych pracach nad projektem pozwoli na właściwe uszczegółowienie rozwiązań i spełnienia wymagań Zamawiającego.

d) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowym budynku szpitala i w zagospodarowaniu terenu

Projekt przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych, a w tym w szczególności: prosta forma obiektu, odpowiednia konstrukcja przegród budowalnych, parametry przeszkleń, osłony przeciwsłoneczne, zielona patia z roślinnością, zagospodarowania wód opadowych – stropodach zielony, źródła energii OZE. Szczegóły ujęte w opisie pracy.”

 

 

 

 

Załączniki