ROZDANIE NAGRÓD I WYSTAWA POKONKURSOWA-KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI NOWEGO KOMPLEKSU PODKARPACKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W RZESZOWIE – KONKURS SARP NR 1014

0 Posted by - 16.02.2022 | 21:46 - KONKURSY, PATRONATY, WYDARZENIA

Szanowni Państwo!

 

w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego pana Władysława Ortyla i organizatorów konkursu na koncepcję Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka zapraszamy do udziału w stacjonarnej prezentacji prac konkursowych – koncepcji nowego kompleksu wyodrębnionego szpitala dziecięcego przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz wręczenia nagród uczestnikom konkursu, która odbędzie się 21 lutego br. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackie w Rzeszowie.

Zadanie „Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027”. Organizatorem konkursu jest Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie. Dwuetapowy konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nowego kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka został ogłoszony końcem sierpnia 2021 r. Ta priorytetowa inwestycja ma rozszerzyć działalność Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w zakresach pediatrycznych. Województwo Podkarpackie jako jedyny region w Polsce do chwili obecnej nie posiada samodzielnego szpitala pediatrycznego. Konkurs zakładał, aby nowy budynek charakteryzowały energooszczędna technologia, pełna cyfryzacja, dostępność i powiązanie z istniejącą zabudową szpitalną.

W I etapie konkursu złożonych zostało 7 opracowań studialnych pracowni architektonicznych z Polski, Francji, Niemiec i Estonii. Decyzją Sądu Konkursowego zostało zakwalifikowanych 5 prac. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 9 lutego br. Sąd Konkursowy złożony z sędziów-architektów i przedstawicieli inwestora przyznał trzy nagrody i dwa wyróżnienia. Wyniki konkursu dostępne są pod adresem:

https://rzeszow.sarp.org.pl/index.php/2022/02/09/rozstrzygniecie-konkursu-sarp-nr-1014-na-opracowanie-koncepcji-nowego-kompleksu-podkarpackiego-centrum-zdrowia-dziecka-w-rzeszowie/

Pełna prezentacja prac konkursowych wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień będzie także transmitowana na żywo za pośrednictwem strony internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego pod adresem:

 

https://podkarpackie.pl/index.php/biuro-prasowe/transmisja