[14.04.2022] ARCHICZWARTEK – NOWY SEZON: M. JAGIEŁŁO-KOWALCZYK, E. STACHURA, B. SIEDLECKI, M. SOLARSKA

0 Posted by - 02.04.2022 | 11:04 - ARCHICZWARTKI, ARCHIEXPERT

 


archiczwartki

SPOTKANIE Z SERII ARCHICZWARTKI
BLISKIE SPOTKANIA Z ARCHITEKTURĄ


Termin: 14-04-2022, 18:00

“URBAN LAB – miejsce dla ludzi z pomysłem”
ul. 3-go Maja 13 – GALERIA PANIAGA

Szanowni Państwo. Po prawie dwuletniej przerwie zapraszamy serdecznie w imieniu SARP o. Rzeszów, na wielkie wydarzenia! w ramach bliskich spotkań z Architekturą „ARCHI – CZWARTKI” 14 kwietnia godz. 18.00 w URBAN LAB przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie

zapraszamy serdecznie na prelekcję naszych gości, którzy poprowadzą wykład p.t.

“Miasta z Piasku” – współczesna architektura Dubaju.

Po wykładzie zapraszamy członków SARP do na przedświąteczne spotkanie architektów ARCHI.JAJO w siedzibie SARP (Rynek 8) połączone ze spotkaniem integracyjnym i poczęstunkiem.

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/3263620367295745?


Nasi goście: 

prof. dr hab. inż. architekt MAGDALENA JAGIEŁŁO-KOWALCZYK

Prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk,  pracuje w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pełniła funkcję prodziekana WA i dyrektora Instytutu. . Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych otrzymała w 2013 r. Podstawą przewodu habilitacyjnego była monografia „Koordynacja środowiskowa w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych”. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z założeniami Green Architecture, stanowiącymi składowe idei rozwoju zrównoważonego. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji w formie książkowej, monografii i publikacji w wydawnictwach naukowych oraz wielu referatów na konferencje, sesje i seminaria. Brała i bierze udział w realizacji grantów i międzynarodowych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, a także prac badawczych Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Autorka kilkudziesięciu projektów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i aranżacji wnętrz mieszkalnych i biurowych.   Od 2005 sprawuje opiekę naukową nad Studenckim Kołem Naukowym GROW działającym  przy Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego IPU WA PK. Została powołana w skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jako autorka wykładów, programów nauczania, pomocy dydaktycznych realizuje programy dydaktyczne w oparciu o założenia projektowania zintegrowanego wykorzystującego BIM (Building Information Modeling).

 

prof. dr hab. inż. architekt EWA STACHURA

pracuje w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Architekt, doktor habilitowany nauk technicznych, profesor uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu i jej rektor w kadencji 2015–2020. W 1980 ukończyła studia z zakresu architektury na Politechnice Wrocławskiej. Doktoryzowała się w 1987 na uczelni macierzystej. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2010 na Politechnice Wrocławskiej w oparciu o pracę pt. Determinanty zmian w architekturze mieszkaniowej okresu transformacji w Polsce. Od 1984 pracowała w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt Nowe Tychy”. W latach 1991–2010 prowadziła własną pracownię projektową. W 1995 podjęła pracę jako nauczyciel akademicki. Była związana z uczelniami niepublicznymi, a także z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej (jako adiunkt). Na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zajmowała stanowisko profesora nadzwyczajnego i kierowała Samodzielnym Zakładem Badań Przestrzeni Zurbanizowanej. Przez trzy semestry przebywała w International University of Sarajevo, gdzie prowadziła badania naukowe i zajęcia dydaktyczne. W 2012 podjęła pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. W kwietniu 2015 została wybrana na rektora PWSZ. Zajmuje się badaniami historycznymi nad architekturą oraz rozwojem polskiej architektury, w szczególności architektury mieszkaniowej w okresie transformacji.

dr  inż. architekt BOGDAN SIEDLECKI

Dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, pracuje w Zakładzie Technik Budowlanych, Instytut Projektowania Budowlanego, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Architekt Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP , Rzeczoznawca budowlany, pracownik Naukowy.

 

 

 

 

 

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/3263620367295745?


Po zakończeniu spotkania zapraszamy do SARP.