FOTORELACJA: [14.04.2022] ARCHICZWARTEK – Otwarcie Sezonu

0 Posted by - 27.04.2022 | 23:56 - WYDARZENIA

archiczwartki

FOTORELACJA z ARCHICZWARTKKÓW – BLISKIE SPOTKANIA Z ARCHITEKTURĄPodczas Pierwszego w sezonie 2022 Archiczwartku, mieliśmy przyjemność wysłuchać 4 krótkich wykładów na temat Architektury Dubaju oraz wystawy Expo 2020 w Dubaju.

Po wykładzie, nasi goście spotkali się w siedzibie SARP w ramach przedświątecznego Archi.Jaja – spotkania integracyjnego.

W tym sezonie przewidujemy jeszcze dwa takie wydarzenia – w maju oraz czerwcu.
Informacje będziemy przekazywać na bieżąco!

Dziękujemy Architektowi Miejskiemu p. Januszowi Sepiołowi za udział w naszym wydarzeniu, Koleżankom i Kolegom Architektom za przybicie a Gościom reprezentującym Politechnikę Krakowską za zaprezentowanie wykładu!