KONKURS NR 1046 NA AULĘ MIEJSKĄ W RZESZOWIE

0 Posted by - 11.07.2023 | 22:03 - KONKURSY

Szanowni Państwo,

Gmina Miasto Rzeszów we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) Oddział Rzeszów ogłasza konkurs architektoniczny, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję budynku Auli Miejskiej w Rzeszowie.

 


AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE KONKURSU


25.09.2023

Opublikowano wyjaśnienia 6 do Regulaminu konkursu (pytania nr 21-51).

AM_Wyjaśnienia 6 (pytania nr 21-51)

25.09.2023

Udostępniony został przez Organizatora model matka w formacie SKP.

RZESZÓW RYNEK – MODEL-MATKA – SKP18 V3


20.09.2023

Opublikowano informację organizatora.

Informacja Organizatora


06.09.2023

Zmieniona została treść załącznika nr 6d2_zakres modelu_2 w związku z pytaniem nr 19.

AM_Zalacznik_nr_6d2_zakres modelu_2


06.09.2023

Opublikowano wyjaśnienia 5 do Regulaminu konkursu (pytania nr 10-20).

AM_Wyjaśnienia 5 (pytania 10-20)


26.07.2023

Opublikowano wyjaśnienia 4 do Regulaminu konkursu (pytania nr 7-9).

AM_Wyjaśnienia 4 (pytania 7-9)


26.07.2023

Zmieniona została treść Regulaminu konkursu w związku z pytaniem nr 9 (Rozdział IV, pkt 2.2, ppkt4).

AM_REGULAMIN KONKURSU AULA MIEJSKA W RZESZOWIE_wersja3


25.07.2023

Opublikowano wyjaśnienia 3 do Regulaminu konkursu (pytania nr 5, 6)

AM_Wyjaśnienia 3 (pytania 5, 6)


17.07.2023

Opublikowano wyjaśnienia 2 do Regulaminu konkursu (pytania nr 2-4)

AM_Wyjaśnienia 2 (pytania nr 2-4)


17.07.2023

Zmieniona została treść Załącznika nr 3a w związku z pytaniem nr 2 oraz 4.

AM_Zalacznik_nr_3a_wniosek o dopuszczenie_wersja2


14.07.2023

Zmieniona została treść Regulaminu konkursu w związku z pytaniem nr 1 (Rozdział III, pkt 2.2, ppkt 2 i 3 oraz pkt 6)

AM_REGULAMIN KONKURSU AULA MIEJSKA W RZESZOWIE_wersja2


14.07.2023

Opublikowano wyjaśnienia 1 do Regulaminu konkursu(pytanie nr 1)

AM_Wyjasnienia 1 (pytanie nr 1)


11.07.2023

Wysłane zostało sprostowanie do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

Sprostowanie konkurs AM DUUE_2023-OJS134-427837-pl


06.07.2023

Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Ogloszenie konkurs AM DUUE_2023-OJS131-416497-pl


 

Sąd konkursowy:

arch. Jerzy Szczepanik – Dzikowski – Przewodniczący Sądu konkursowego

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa,

arch. Wojciech Fałat – Sędzia referent

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Rzeszów,

arch. Bartłomiej Nawrocki

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Katowice,

arch. Tomasz Kudła

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Rzeszów,

arch. Janusz Sepioł

Sędzia ze strony Zamawiającego, Architekt Miasta Rzeszowa,

inż. Katarzyna Leśko

Sędzia ze strony Zamawiającego, p.o. Dyrektora Wydziału Architektury Miasta Rzeszowa.

 

Sekretariat konkursu:

arch. Agata Podolec

Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Rzeszów.

 

Harmonogram konkursu:

Ogłoszenie konkursu: 07.07.2023 r.

Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (Tura I): do dnia 26.07.2023 r.do godz. 15.00

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie: do dnia 28.07.2023 r.do godz. 15.00

Dopuszczenie do udziału w konkursie: do dnia 11.08.2023 r. do godz. 15.00

Składanie prac konkursowych: do dnia 06.11.2023 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie wyników konkursu: 16.11.2023 r.

 

Pula nagród (kwoty brutto) –140 000,00 zł

Pierwsza Nagroda – 50 000,00 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Druga Nagroda – 40 000,00 zł

Trzecia Nagroda –30 000,00 zł

Dwie nagrody pieniężne w formie wyróżnień po 10 000,00 zł każda.

 

Komunikacja:

Komunikacja odbywa się wyłącznie poprzez platformę konkursową: https://epk.sarp.pl

Materiały do pobrania:

Konkurs SARP 1046 – materiały

 

 

 

Załączniki